Održana prezentacija javnih poziva i konkursa NSZ-a filijale Pirot

Nacionalna služba za zapošljavanje filijala Pirot je u petak 19. aprila 2024. godine u prostorijama Ugovorne okružne privredne komore Pirot održala promociju javnih poziva i konkursa. Nacionalne službe za zapošljavanje u Pirotu raspisala je 12 različitih javnih poziva i konkursa za realizaciju mera aktivne politike zapošljavanja u tekućoj godini. Od kojih su neki namenjeni poslodavcima, a neki nezaposlenim licima.


Cilj promocije javnih poziva i konkursa je da se u neposrednom kontaktu sa poslodavcima prezentuju mogućnosti angažovanja i zapošljavanja nezaposlenih lica sa evidencije, objasne uslovi i daju odgovori na konkretna pitanja.


Većina javnih poziva biće otvorena do 29. novembra 2024. godine, dok je rok za podnošenje zahteva za pojedine mere namenjene osobama sa invaliditetom 31. decembar 2024. godine. Javni poziv za dodelu subvencija za samozapošljavanje biće otvoren do 15. maja, dok je javni poziv za učešće u finansiranju mere obuka za potrebe poslodavca za zaposlenog na raspolaganju do 31. oktobra ove godine.


osnovana je u skladu sa Zakonom o privrednim komorama, kao interesna, poslovno-stručna i neprofitna organizacija privrednih subjekata ...
2017 © PRIVREDNA KOMORA PIROT    All rights reserved.


Dizajn Sektor marketinga Slobodne zone PIROT