Održana 15. sednica Socijalno – ekonomskog saveta Grada Pirota

Petnaesta sednica Socijalno – ekonomskog saveta Grada Pirota održana je u sredu 27.03.2024. godine u prostorijama Ugovorne okružne privrene komore Pirot sa početkom u 12h.


Na sednici je usvojen Završni račun SES-a Grada Pirota za 2023. godinu, jedna od tačaka dnevnog reda je bila Bezbednost i zdravlje na radu u preduzećima realnog sektora i u javnim preduzecima i ustanova u Pirotu u okviru koje su prezentaciju održali Dragan Jocić iz Tigar tyers – a, Predrag Janaćković, lice odgovorno za bezbednost na radu u JP Vodovod i kanalizacija Pirot i Aleksandar Popović šef odseka inspekcije rada za pirotski okrug. Predsednik Ugovorne okružne privredne komore Pirot i lice odgovorno za zastupanje Unije poslodavaca Srbije – poslodavci Pirot dr Dragan Kostić je pretstavio stanje privrede u pirotskom okrugu i predložio pokretanje inicijative za izradu posebnog Programa za podršku i razvoj preduzetništva.


osnovana je u skladu sa Zakonom o privrednim komorama, kao interesna, poslovno-stručna i neprofitna organizacija privrednih subjekata ...
2017 © PRIVREDNA KOMORA PIROT    All rights reserved.


Dizajn Sektor marketinga Slobodne zone PIROT