VII Međunarodna naučna konferencija
„REGIONALNI RAZVOJ I PREKOGRANIČNA SARADNJA“

Na Sedmoj međunarodnoj naučnoj konferenciji „Regionalni razvoj i prekogranična saradnja“ koja je održana 15. decembra 2023. godine u Pirotu, predstavljena su 50 naučna rada.


Radove koji razmatraju teme i iskustva značajna za regionalni razvoj i prekograničnu saradnju, unapređenja poslovnog okruženja, nove trendove u povećanju efikasnosti privrede, inovacije koje doprinose privrednom razvoju pograničnih područja prijavilo je oko 130 autora iz naučnih institucija iz šest država.


Konferenciju su organizovali Srpska akademija nauka i umetnosti - Ogranak u Nišu, Grad Pirot, Ugovorna okružna privredna komora Pirot, Fakultet za menadžment Zaječar, Metropolitan Univerzitet i Tehnički fakultet u Boru.


osnovana je u skladu sa Zakonom o privrednim komorama, kao interesna, poslovno-stručna i neprofitna organizacija privrednih subjekata ...
2017 © PRIVREDNA KOMORA PIROT    All rights reserved.


Dizajn Sektor marketinga Slobodne zone PIROT