Učešće na završnoj konferenciji
„Strane investicije – Šansa ili izazov za lokalnu biznis zajednicu“

Predsednik Ugovorne okružne privredne komore Pirot dr Dragan Kostić je učestvovao na završnoj konferenciji i diskusiji u okviru okruglog stola ,,Strane investicije – Šansa ili izazov za lokalnu biznis zajednicu'' koji je organizovao BFPE uz podršku Center for International Private Enterprise (CIPE), 12. decembra. 2023. godine u Aeroklubu u Beogradu.


BFPE sprovodi projekat koji za cilj ima preispitivanje uticaja stranih direktnih investicija i stranih kompanija na biznis zajednicu u Srbiji, sa posebnim fokusom na lokalni nivo.


Cilj projekta je bio da se kroz mapiranje potreba i izazova ispitaju i definiše uticaj koji strane direktne investicije imaju na privredu Srbije u širem smislu, ali i na specifične privredne subjekte u Srbiji, poput malih i srednjih preduzeća, kao i velike privredne sisteme.


Pirot je bio jedan od četiri grada u Srbiji u kojima je organizovan okrugli sto na ovu temu. Fondacija BFPE za odgovorno  društvo  će  zajedno  sa  CIPE-om  na  osnovu  zaključaka  i  preporuka  sa  lokalnih  debata  kreirati sveobuhvatan dokument sa setom preporuka koji će biti iskomunicirani na nacionalnom i međunarodnom nivou.


osnovana je u skladu sa Zakonom o privrednim komorama, kao interesna, poslovno-stručna i neprofitna organizacija privrednih subjekata ...
2017 © PRIVREDNA KOMORA PIROT    All rights reserved.


Dizajn Sektor marketinga Slobodne zone PIROT