10. Sednica Socijalno-ekonomskog saveta grada Pirota

Sednica Socijalno-ekonomskog saveta Grada Pirota, deseta po redu, održana je danas, 06.07.2022. godine u 13 časova u prostorijama Ugovorne okružne privredne komore Pirot.


Na sednici je usvojen zapisnik sa prethodne 9. sednice SES-a održane 29.03.2022. godine, analizirana je aktuelna ekonomske situacija i usvojen je budžet za rad SES-a za 2023. godinu.


Razmatrana je inicijativa za korekciju naknade za prevoz zaposlenima u osnovnim i srednjim školama na teritoriji Grada Pirota i pokrenuta je inicijativa za ukidanje kaznenih poena za penzionere posle navršenih 65 godina života koja će biti posle formulisanja dostavljena republičkom SES-u na dalje postupanje.


osnovana je u skladu sa Zakonom o privrednim komorama, kao interesna, poslovno-stručna i neprofitna organizacija privrednih subjekata ...
2017 © PRIVREDNA KOMORA PIROT    All rights reserved.


Dizajn Sektor marketinga Slobodne zone PIROT