Zaključci sa Međunarodne naučne konferencije
„Regionalni razvoj i prekogranična saradnja“

Međunarodna naučna konferencija „Regionalni razvoj i prekogranična saradnja“ se tradicionalno održava svake godine već četiri godine zaredom u Pirotu sa ciljem da promoviše naučne radove zasnovane na aktuelnom stanju regionalnog razvoja, prekograničnoj saradnji i analizi uticaja nove industrijalizacije na regionalni razvoj. Naučni skup “Regionalni razvoj i prekogranična saradnja”  i   rezultati koji su izloženi u Zborniku radova,  sa jedne strane potvrđuju vrednost nauke, dok istovremeno promovišu i afirmišu značaj prekogranične saradnje. Istovremeno, organizovanje i učešće na ovakvom naučnom skupu, u međunarodnom kontekstu, ne samo što daje doprinos unapređenju nauke u Srbiji, nego i demonstrira konkretne i potencijalne doprinose regionalnih sredina kao što je pirotski region.


U Zborniku radova sa IV Međunarodne naučne konferencije prikupljeni su naučni radovi 134 autora iz 6 država (Srbija, Bugarska, Makedonija, Slovenija, Grčka i Rusija) sa ciljem da se podstakne rasprava o jednoj izuzetno značajnoj teorijskoj i praktičnoj temi – odnosu procesa regionalizacije i prekogranične saradnje u fokusu odnosa globalnog i lokalnog. Zaključke sa ove Konferencije, koje je napisao Dragan Milosavljević, možete preuzeti na sledećem linku.


Zbornik radova sa III Međunarodne naučne konferencije objedinjuje naučne radove 149 istraživača iz 6 država (Srbija, Bugarska, Makedonija, Albanija, Indonezija i UAE). Teme koje se razmatraju pokrivaju čitav niz aspekata i dimenzija ova dva simultano dejstvujuća procesa: problem regionalizacije i pogranične saradnje, unutrašnjeg i spoljnjeg suvereniteta država u savremenom svetu, pitanje preobražaja i ugroženosti nacionalnih kultura i identiteta... Zaključke sa ove Konferencije možete preuzeti na sledećem linku.


osnovana je u skladu sa Zakonom o privrednim komorama, kao interesna, poslovno-stručna i neprofitna organizacija privrednih subjekata ...
2017 © PRIVREDNA KOMORA PIROT    All rights reserved.


Dizajn Sektor marketinga Slobodne zone PIROT