Implementacija sistema finansijskog upravljanja i kontrole

U prostorijama Ugovorne okružne privredne komore Pirot je održan seminar na temu Implementacije sistema finansijskog upravljanja i kontrole i proceduri uvođenja istog u četvrtak, 10. juna 2021.godine.


Finansijsko upravljanje i kontrola (FU?) je celokupan sistem internih kontrola koji uspostavljaju rukovodioci korisnika javnih sredstava, a kojim se kroz upravljanje rizicima u razumnoj meri pruža uveravanje da će se ostvariti postavljeni ciljevi organizacije. Seminar je održan sa ciljem informisanja budžetskih korisnika o implementaciji sistema finansijskog upravljanja i kontrole, a što je predviđeno Članom 80-82 Zakona o budžetskim sistemima.


Predavači seminara :

  • Đorđe Mickovski, dipl. Ecc, “Expert plan” PR
  • Nebojša Simić, “Software-Nation” d.o.o.

Ugovorna okružna privredna komora Pirot planira da u narednom periodu nastavi sa održavanjem seminara i edukacija iz različitih oblasti privrede.


osnovana je u skladu sa Zakonom o privrednim komorama, kao interesna, poslovno-stručna i neprofitna organizacija privrednih subjekata ...
2017 © PRIVREDNA KOMORA PIROT    All rights reserved.


Dizajn Sektor marketinga Slobodne zone PIROT