Potpisan memorandum o razumevanju i međusobnoj saradnji sa
Naučno-tehnološkim parkom Niš

Memorandum  o razumevanju i međusobnoj saradnji između Ugovorne okružne privredne komore Pirot i  Naučno tehnološkog parka Niš potpisali su 10. marta 2021 godine u Pirotu, predsednik Komore dr Dragan Kostić i direktor Naučno-tehnološkog parka Niš Milan Ranđelović.


Memorandum je potpisan sa ciljem formiranja Regionalne mreže NTP Niš za razvoj inovativne privrede i tehnološkog preduzetništva i namerom stvaranja uslova za saradnju strana potpisnica u primerima i oblastima iz zajedničkog interesa.


Potpisnici su se sporazumeli da sarađuju u oblasti inovacija, razvoja i unapređenja tehnologija, podrške razvoju i unapređenju programa za transfer znanja i tehnologija, širenju mreže virtuelnih članova NTP Niš koji će koristiti usluge virtuelnog članstva NTP Niš, kreiranju zajedničkih projekata i programa iz oblasti inovacija i tehnološkog preduzetništva koje će koristiti kompanije iz virutelnog članstva i ostalim oblicima dogovorene saradnje u oblasti podrške poslovanja u digitalizaciji i tehnološkom razvoju.


osnovana je u skladu sa Zakonom o privrednim komorama, kao interesna, poslovno-stručna i neprofitna organizacija privrednih subjekata ...
2017 © PRIVREDNA KOMORA PIROT    All rights reserved.


Dizajn Sektor marketinga Slobodne zone PIROT