Organizovanje obuke za zavarivače

Ugovorna okružna privredna komora Pirot je održala sastanak sa  kompanijom APAVE VerTech Serbia u četvrtak, 11. februara 2021. godine povodom organizovanja obuka za zavarivače.

 

Kompanija Apave VerTech predstavila je sledeće modele obuka i sertifikacije zavarivača:

1. MAG – 135 Elektrolučno zavarivanje topljivom elektrodom,

2. TIG – 141 Elektrolučno zavarivanje netopljivom elektrodom,

3. REL – 111 Ručno elektrolučno zavarivanje obloženom elektrodom.

 

Ako se uzme u obzir da se više od 70% proizvodnje čelika prerađuje zavarivanjem, sasvim je za logično i da je u celom svetu izuzetno velika potražnja za zavarivačima. Sve veći broj ljudi odlučuje se da završi obuku za zavarivanje, te na taj način stekne sertifikat, koji je međunarodno priznat. Sastankom je pokrenuta inicijativa za organizovanje ove vrste obuke u pirotskom okrugu gde svoj interes mogu prepoznati ne samo nezapošljena lica već i kompanije iz okruga koje se bave ovom vrstom delatnosti za usavršavanje zapošljenih lica. Početak realizacije ovog projekta planira se za maj mesec ove godine.

  

Više detalja o kompaniji možete preuzeti na sajtu.


osnovana je u skladu sa Zakonom o privrednim komorama, kao interesna, poslovno-stručna i neprofitna organizacija privrednih subjekata ...
2017 © PRIVREDNA KOMORA PIROT    All rights reserved.


Dizajn Sektor marketinga Slobodne zone PIROT